Tuesday, July 28, 2009

Plaaswerkers, in die Boland ruk op !


Ek sien die berig in Die Burger, dat plaaswerkers, oppad is na die parliament. Plaaswerkers, in die Boland, Stellenbosch, Paarl, Wellington, asook die Hexriviervallei, Weskus, Breërivier, Witzenberg, Overberg, Oostenberg, Breede­vallei en Swartland is die onsigbare slawe wat die sagtevrugte en wynproduksie van die Weskaap, aan die gang hou. Meer nog: dis hulle wat die skatryk boere, in die Weskaap, se lewenstyl omhoog hou. Naweke, word hulle dan letterlik, in trokke aangery, soos diere en op die straat gegooi, met 'n skrapse hongerloon, en geen uitlaatkleppe nie. Wat is die gevolg: die mense, my mense, 'emerge' uit die landerye, uit die plantasies, gestroop van hul menswees, van hul waardigheid, en haas hulle na die eerste beste 'off-sales', of 'smokkelhuis'. Hulle is gekweek om te werk en leef vir die 'dop'.

Daar is ook diegene wat moedig tot sport en die kerk, hulle toevlug vind. Kerke, floreer in die gemeenskappe, veral die 'handjies-klappende'pinksterkerke. Met 'n hoogs emosionele aanbiddingstyl, vuurwarm en dramatiese predikers, vermaaklike kragtoere, word die diepste behoeftes van hierdie plaasgemeenskappe aanspreek. Die emosionele dwang en vlugtige bekerings, die wonderwerke en die 'kragtige werking van die Heilige Gees' oordeel sommige geleerdes, is maar net nog 'n uitwas van 'n 'pie in die sky' evangelie of 'n 'opium-gedrewe religie'. So is teologiese studente soos ek geleer, God is hier bloot 'n 'projeksie van die menslike psige' (Feuerbach), die produk van menslike begeertes' ens. Tog, maak dit vir die meeste plaaswerkers nie saak wat hierdie slim wit mense, van hulle sê nie. Hulle weet en ervaar wat hier op die plaas aangaan en die pastore, hier by ons, by die 'ope lug', verstaan hulle, meer nog vervul hulle behoeftes en gee hulle waardigheid. Hier, is daar mense wat hulle ernstig opneem en nie beskou as die 'dronk, lui en vuil' nie. Hier kan hulle hulself uitleef en hul eie leefruimte skep.

Daar is maar hier en daar, waar van die gevestigde kerke iets verstaan van die bedieningsbehoeftes van plaaswerkers en toepaslike style ontwikkel. Ek dink ook dat, ongeag die veranderinge in die land, die ANC nie 'n clue het oor die behoeftes van die sektor nie- en hulle daarom nogsteeds afgeskeep is. Waar hulle verstaan word, gebeur dinge en keer hulle, hul wereld om. Dit is egter raar. Die pinksterkerke verstaan baie beter en daarom, maak hulle so 'n groot indruk en verskil. Hulle gee krag aan die mense, krag om 'n verskil te maak, krag om waardig in die wêreld in te stap.

Dit is om hierdie rede dat die opmars (instap) van plaaswerkers, so belangrik is. Erens het hulle krag gekry om op te staan en op te ruk. Ek is hier in die Noorde, maar my hart is in Eikendal, Roulou, Uitkyk, Alto, Liquenda, Devonvalley, Spier, Vlottenburg, tussen die mense. Ek kom van die plaas af en staan met hulle teen hul verdukkers. Maar meer nog, ek is oortuig dat God saam met hulle 'march'.

Mag die stryd voortgaan !
Post a Comment

Musings.....