Saturday, May 17, 2008

Allan Boesak spreek hom uit oor die situasie in Zimbabwe

Allan Boesak, het sterk standpunt geneem langs die kerke in Zimbabwe en die wat ly onder die geweld en onreg in daardie land. In 'n pastorale brief aan die Zimbabwiese kerke hoor ons weer die stem van die onverskrokke Boesak waar hy die situasie analiseer, teologies daarop reageer en duidelik die pad aan dui vir die kerk in terme van haar mandaat. Ek haal hom woordeliks aan:

DIE situasie waarin die kerke hulle bevind, is egter anders. Ons mandaat kom nie van die SAOG nie, dit kom van God.

Ons moet die fundamentele vrae vra oor geregtigheid en ongeregtigheid, ons moet daarop aandring dat mense eerste kom in alle politieke besluite. Ons moet vir ewig die lyding van mense vooropstel. Ons moet vir hulle praat wat die reg ontneem is om te praat, selfs al gaan dit teen die “protokol”.

Of Mbeki dit wil hĂȘ of nie, ons moet hulle wat ongeregtighede pleeg aankla, wat lyding veroorsaak, wat mense van hul reg beroof om keuses te maak in die politieke proses – wie hulle ook al mag wees.

Om al hierdie redes, en nog baie meer, het ons begrip vir wat politici dalk wil doen, maar begrip mag nooit toegeeflikheid of onvoorwaardelike steun beteken nie.

Daarom sal die kerk aanhou om sy stem dik te maak, om die verontregtes by te staan, selfs al sou dit die magshebbers in die verleentheid stel.

Hoofman Albert Luthuli se woorde oor Suid-Afrika se stryd is ewe waar vir julle: Die pad na vryheid is via die Kruis. En sonder om daardie Kruis op te neem, is daar geen hoop op opstanding nie, nie vir ons nie en nie vir die mense van Zimbabwe nie.


Dit is duidelik dat hier die gisting is van 'n profetiese kerk wat nie net betrekking het op Zimbabwe nie, maar wat spreek tot kwessies ook in Suid Afrikaanse politiek en kerklike getuienis.
Post a Comment

Musings.....