Thursday, March 06, 2008

Reëlings ivm die begrafnisdiens van James Buys, Saterdag

Vir diegene op wie van toepassing, kollegas en lidmate van die VGK en NGK, stuur ek net, na konsultasie met ds Averell Rust, skriba van die VGKSA-Kaapland, die jongste inligting oor die reëlings in verband met ds James Buys se begrafnis.

SATERDAGOGGEND, 08 Maart 2008 is daar geleentheid vir besigtiging by die kerkgebou/saal van die NG Kerk van Wynberg van 08:00-10:00. Die begrafnisdiens self sal om 10:00 in die NG Kerkgebou van Wynberg plaasvind. Die prediker sal ds Fezi Mbenengi van die Oos-Kaap wees. Daar sal geen ander sprekers, kore, of optredes wees nie, slegs die diens, met ‘n private verassingdiens.

Ek hoop dat hierdie inligting nuttig kan wees vir diegene van naby en vêr wat beplan om te kom.

Vriendelike groete
Ben du Toit
Post a Comment

Musings.....