Thursday, March 06, 2008

Die kind is nie dood nie

vir james buys

die kind is nie dood nie
die kind van afrika se voetspore rus diep
ingetrap in die harte van ons eie mense

die leier is nie dood nie
hy loop soos moses met sy staf
besig om ons te lei na kerkeenheid

ons pa is nie dood
sy stem spreek lewe
sy stem spreek Godswoord
sy stem spreek van God
sy stem spreek van eenheid.

James ons leier
James ons vader
James ons kind

Die stryd gaan voort

van Johan Robyn
Post a Comment

Musings.....